We Mgle Wiki
Advertisement

Rody[]

Mieszkańcy Północy dzielą się na pięć klanów podstawowych (Ludzie z Kresów są zbyt niezależni i rozbici, by istniały między nimi jakieś silniejsze więzy). Założone one zostały, gdy tylko uciekinierzy zaczęli się tu osiedlać. Naturalnym biegiem rzeczy nagle przestrzeni zrobiło się za mało, ludzi za dużo, ktoś komuś nadepnął na odcisk i rozpoczęły się migracje. Zaowocowały one klanami właśnie.

We Mgle01-frakcje.png

Nazwy klanów wywodzą się od rodzin nimi rządzących. Nie znaczy to jednak, że klan to tylko jedna rodzina. Wręcz przeciwnie. Oprócz rodu naczelnika i krewnych/powinowatych o tym samym nazwisku, do klanu należą też rodziny, których związkiem z głową klanu są wspólni przodkowie, nie mający jednak wspólnego nazwiska, oraz nieliczni adoptowani, nie mający wspólnego z klanem pochodzenia. Generalnie jednak w obrębie ziem klanowych mieszkają tylko jego członkowie. Główne klany to:

Mac Loud[]

"Nie ma błyskotek bardziej kuszących niż ostry miecz i melodii piękniejszej niż okrzyk bitewny."

Ardalydd[]

"Któregoś dnia nasze machiny pokonają nawet Mgły."

O'Haera[]

"Tylko magia zwalczy magię."

Sjomenn[]

"Morze jest naszym schronieniem, to ląd jest niebezpieczny."'

Fir Bolg[]

"Mgły są jak dzikie zwierzę- można je oswoić, ale nigdy do końca."

Ludzie z Kresów[]

"Monotonia bywa zabójcza."

Frakcje[]

Ziemiami Północnymi nie rządzi niepodzielnie jeden władca. Zamiast tego, każdy z liczących się rodów reprezentowany jest w Althingu- zgromadzeniu, które podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące losów całej krainy. Ze względu na fakt, iż każdy ród uważa się za najważniejszy, obrady Althingu mają miejsce rzadko, na codzień bowiem decyzje podejmowane są przez głowy poszczególnych rodzin. Nie zmienia to jednak faktu, że polityka jest nieodmiennie obecna w życiach tych, którzy mają czas aby się nią zajmować. Jakkolwiek poszczególne klany różnią się między sobą, to jednak w każdej w nich można z grubsza wyodrębnić frakcje polityczne mające podobne poglądy na panujący porządek rzeczy. Frakcjom z różnych klanów zdarza się współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu, należy jednak pamiętać, że niewiele jest rzeczy, które mogłyby przekonać honorowego człowieka do zdrady ideałów własnego klanu (jawnej, w każdym bądź razie).

Rojaliści[]

"By stawić czoła potędze Mgieł, niezbędny jest potężny władca."

Demokraci[]

"Tylko wspólnymi siłami możemy pokonać Mgły. A wspólna odpowiedzialność to wspólnie podejmowane decyzje."

Odcięci[]

"Tylko wybrani zasługują na ochronę przed Mgłami. Resztę możemy poświęcić."

Odkrywcy[]

"Gdzieś tam, za horyzontem, z pewnością jest kraina wolna od Mgieł."

Advertisement