We Mgle Wiki
Advertisement

Gracze, Postacie Graczy[]

Osoby kierujące swoimi postaciami podczas gry to Gracze. Postacie Graczy to kierowani przez nich bohaterowie opowieści, w których wcielają się gracze - w pewien sposób są ich "awatarami" w świecie gry.

Prowadzący[]

Czyli osoba organizująca rozgrywkę, często nazywana także Mistrzem Gry. Tworzy on Scenę, na której Gracze mogą się bawić.

Aspekty[]

Aspekty najłatwiej zrozumieć jako przymiotniki opisujące daną osobę. Jej narodowość, zawód, cecha charakteru, zaleta, wada, charakterystyczne przedmioty, wszystko co rzuca się w oczy.

Są to rzeczy nierozłączne z postacią, nie da się ich w żaden sposób odebrać. Aspekty są także podstawą bohatera w FATE. W trakcie rozgrywki, odegranie sceny według danego Aspektu postaci pozwala graczowi uzyskać dodatkowy punkt LOSU. Prowadzący może także używać Aspektu, żeby wciągnąc gracza w kłopoty. Więcej przy Targowaniu.

Odświeżenie[]

Poziom kampanii, jej heroiczność może być sterowany za pomocą Odświeżenia. Ustawione przez Mistrza Gry na potrzeby całej kampanii Odświeżenie mówi określa, z iloma punktami LOSU zaczynamy każdą przygodę. Odświeżenie = 5 oznacza, że gracze zawsze zaczynają przygodę z 5 punktami Losu. Jeśli na koniec przygody jakieś punkty im pozostają, do następnej gry przepadają.

Punkty LOSU[]

Każdy gracz zaczyna sesję z pulą punktów Losu. W trakcie gry, jeśli uzna, że odegrał dany aspekt, może się upomnieć do Prowadzącego o punkt Losu. Jeśli przystąpi z Prowadzącym do Targów, może ich jednorazowo uzyskać więcej. Nie ma limitu ilości punktów Losu, jakie gracz może nagromadzić w trakcie sesji. Na koniec danej przygody, niewykorzystane punkty Losu przepadają. Punkty Losu można wykorzystać w celu aktywowania Aspektów (w tym Wad i Zalet) lub Sztuczek, a także w celu przejęcia na jedną scenę „kamery” (czyli wygłoszenie monologu lub opisu w którym inni gracze nie mogą przeszkadzać), lub w celu wykonania „wejścia” (czyli wkroczenia na scenę w wybranym przez siebie momencie, przy akompaniamencie wybranych przez siebie efektów (trzaskania okiennic, grzmotów, nagłej ciszy na sali, etc.)

Cechy[]

Cechy są czymś wspólnym dla wszystkich istot w tym świecie. Nieważne czy jest to postać gracza, czy antagonista sterowany przez Mistrza Gry, dzikie zwierzę, czy upiór, powinno dać się mechanicznie opisać daną osobę za pomocą poniższych cech. Zakłada się, że przeciętny człowiek posiada każdą cechę na poziomie (0) Przeciętny. Bohaterowie, niezwykłe osoby, znani artyści, kalecy, pechowcy, starcy i dzieci mogą mieć je na poziomie wyższym lub niższym, nieprzekraczającym przeważnie wartości od (1) Niezły do (3) Wspaniały. Cechy zostały pogrupowane w 3 kategorie (Ciało, Rozum i Duch) i opisane poniżej.

W wersji prostej mechaniki wykorzystuje się tylko 3 podstawowe cechy - Ciało, Rozum i Duch. Zestaw rozszerzony do 9 cech wykorzystujemy w mechanice rozbudowanej. Obie mechaniki są zamienialne - Gdy będziesz chciał przejść z mechaniki prostej na zaawansowaną, poproś graczy o rozdysponownia Ciała, Rozumu i Ducha w odpowiednie cechy. I odwrotnie, Przejście z mechaniki zaawansowanej w prostą wymaga zsumowania 3 cech składających się na Ducha, Ciało i Rozum.

Ciało[]

Cechy ciała określają kondycję fizyczną postaci, jej możliwości i słabości. Kulturysta będzie posiadał Siłę (3) Dobrą, a osoba chorowita Wytrzymałość (1) Słabą.

Siła[]

Brutalna siła fizyczna, opisująca na ile skutecznie bohater potrafi rozdawać ciosy w bójce, podnosić ciężary lub walczyć bronią. Potrzebna żołnierzom, awanturnikom i robotnikom.

Zręczność[]

Opisuje na ile dobrze skoordynowana jest postać bohatera, na ile dobrze sobie radzi z narzędziami, łukiem czy rapierem i bronią o aspekcie „Lekki”. Wymagana dla rzemieślników, złodziei, szermierzy i łuczników.

Wytrzymałość[]

Twardość postaci, jej niewrażliwość na choroby i trudy życia codziennego. Umiejętność podtrzymania długiego wysiłku fizycznego. Przydatna dla wszystkich walczących oraz żyjących w dziczy.

Rozum[]

Grupa cech Rozum opisuje zdolności intelektualne postaci oraz jej odporność na manipulację i oszustwa.

Inteligencja[]

Zdolność do wiązania faktów, logicznego myślenia i rozpoznawania wzorców. Przydatna dla sędziów, śledczych, zarządców.

Wiedza[]

Ogólny poziom wykształcenia osiągnięty przez Postać. Jeśli postać ma być ekspertem w jakimś obszarze wiedzy, wybierz odpowiednią Specjalizację. Jeśli ma być wszechwiedzącym mędrcem, wystarczy Ci wysoka Wiedza. Charakterystyczna dla kapłanów i mędrców.

Spostrzegawczość[]

Jak daleko widzisz? Czy zauważyłeś coś niezwykłego? Czy słyszałeś te głosy? Spostrzegawczość oznacza na ile dobry jest wzrok, słuch i dotyk Postaci. Przydatna łowcom, łucznikom i strażnikom miejskim.

Duch[]

Cechy Ducha grupują ostatni zestaw cech odpowiedzialny za społeczne umiejętności postaci oraz siłę jej ducha. Kluczowy dla postaci socjalnych i magów.

Charyzma[]

Umiejętność wpływania na innych i przekonywania ich do swoich racji. Wymagana dla polityków oraz dyplomatów.

Determinacja[]

Umiejętność nie poddawania się i zmierzania do celu, a także siła woli postaci. Pozwala przezwyciężać ból i zmęczenie fizyczne oraz odpierać zaklęcia. Niezbędna dla magów, powszechna wśród doświadczonych wojowników.

Reputacja[]

Miernik tego, na ile postać jest znana i rozpoznawalna w świecie. Towarzysząca postaci otoczka i opinia o niej. Łączy w sobie zarówno znane czyny jak i plotki krążące na temat postaci. Pozwala załatiwać niektóre rzeczy "na słowo" lub wplata w tarapaty. Jest drugą stroną charyzmy - bardzo wraz z determinacją pozwala się bronić przed jej efektami.

Wady i Zalety[]

Wady i Zalety mają specjalne znaczenie dla postaci. Uwypuklają one pewne cechy postaci. W dodatku, każda zaleta pozwala wydać punkt LOSU w celu zdania podpadającego pod nią testu. Każda wada pozwala zarobić punkt LOSU w zamian za automatyczne nie zdanie danego testu. Gracz może przeciwstawić się wykorzystaniu swojej wady wydając Punkt Losu z własnej puli, tak samo Prowadzący może punktem Losu blokować zaletę Gracza. Więcej w rodziale Targowanie.

Sztuczki[]

Sztuczki pozwalają postaci dokonać niezwykłych czynów, wykorzystać Niską Magię lub nagiąć (czy wręcz oszukać) mechanikę. Sztuczki pozostają z graczem na stałe i mogą być wykorzystywane dowolną ilość razy. Każda sztuczka kosztuje określoną ilość punktów Losu. Im potężniejsze, tym droższe. Sztuczki są krótkotrwałe, ich efekty są przeważnie natychmiastowe, trwają maksymalnie do końca danej sceny.

Dusze[]

Poza Sztuczkami, gracze mogą gromadzić Dusze. Dusza może zostać oddana dobrowolnie, lub odebrana siłą. Niezależnie od sposobu jej uzyskania, osoba oddająca Duszę umiera, a gracz wzbogaca pulę Dusz o jeden Aspekt uzyskany od ofiarodawcy. Aspekt jest wybierany przez Prowadzącego i powinien odzwierciedlać naturę osoby oddającej Duszę. Dusze można wykorzystywać do rzucania Wysokiej Magii – animowania i umagiczniania przedmiotów, tworzenia golemów i nieumarłych, trwałej zmiany czyjejś osobowości czy otaczającej rzeczywistości. Są największym skarbem, który można posiąść, a źli czarnoksiężnicy często „polują” na szczególnie interesujące ich, czy piękne, Dusze.

Drabina[]

Drabina to uporządkowanie przymiotników opisujących przedmioty i osoby, z przypisaniem im konkretnych wartości liczbowych. Pozwala to podczas sesji posługiwać się „płynnym” nazewnictwem i unikać zgrzytów z podawaniem wartości liczbowych.

Rzuty kośćmi[]

Mechanika FATE posługuje się kośćmi sześciościennymi. Na dwóch ściankach znajdują się symbole +, na dwóch – a dwie są puste. Rzucając każdą kością mamy 33% szans na uzyskanie +, - i 0.

Testy w FATE wykonuje się rzucając 4 kośćmi. Wyniki z wszystkich kości sumujemy.

Wynik rzutu odejmuje się od umiejętności gracza. Oznacza to, że gracz będzie zawsze otrzymywał wyniki przybliżone do poziomu swojej umiejętności, z maksymalnym odchyleniem +/- 4. Od wyniku rzutu odejmuje się poziom trudności testu. Jeżeli wynik jest równy lub wyższy 0, zakończyła się powodzeniem, jeśli nie - porażką. Różnica pomiędzy trudnością i rezultatem nazywana jest stopniem sukcesu (lub porażki) i oznaczana odpowiednio StS( lub StP). Jest to często używane określanie mówiące jak dobrze wykonano czynność lub jak bardzo się niepowiodła. Przeczytaj więcej o Rzutach koścmi

Jeżeli dwaj bohaterowie rywalizują ze sobą w zadaniu, wtedy obaj wykonują rzuty i odejmują poziom wyniku niższego od wyższego - różnica między ich rezulatatami to StS dla zwyciężcy.

Stopień sukcesu[]

Stopień sukcesu (StS) pozwala stwierdzić, jak dobrze (lub źle) wypadła dana akcja. opisuje się go za pomocą przymiotników zawartych w Drabinie. Im wyższy, tym bardziej na rękę Postaci Gracza wypadła dana akcja.

Advertisement