We Mgle Wiki
Advertisement


Postać tworzy się w dowolnej ilości faz uzgodnionej z Mistrzem Gry. Poniższy schemat jest tylko przykładem tworzenia postaci

Faza 1: Wybierz jeden Aspekt i cztery umiejętności podkreślające Twoje pochodzenie.

Faza 2: Wybierz jeden Aspekt i cztery umiejętności podkreślające Twój zawód.

Faza 3: Wybierz jeden Aspekt będący Twoją wadą i cztery związane z nią umiejętności.

Faza 4: Wybierz jeden Aspekt będący Twoją zaletą i cztery związane z nią umiejętności.

Gracz otrzymuje 4 aspekty, 16 punktów umiejętności, 4 punkty losu.

Rycerz Janka nie przeżył ucieczki z płonącego zamku. Janek tworzy nową postać. Decyduje się na Pontyjskiego muszkietera.

W fazie 1 wybiera Aspekt Pontyjski mieszczanin oraz Umiejętności znajomość pontusu, kradzież kieszonkowa, handel, ucieczka.

Jego postać wygląda następująco.

Aspekty:

Pontyjski mieszczanin 1 (Niezły)

Umiejętności:

Znajomośc Pontusu 1 (Niezła)

Kradzież kieszonkowa 1 (Niezła)

Handel 1 (Niezły)

Ucieczka 1 (Niezły)

W fazie 2 postanawia wybrać Muszkietera z Strzelaniem z muszkietu x2, pojedynkowaniem się (rapier + sztylet), Znajomością Pontusu. Ponieważ Strzelanie z muszkietu wybrał dwukrotnie, a Znajomość Pontusu już posiada, musi upewnić się że ma odpowiednią Piramidę Umiejętności. Na razie nie stanowi to problemu, jest więc w obu rzeczach dobry.

Reasumując:

Aspekty:

Pontyjski mieszczanin 1 (Niezły)

Muszkieter 1 (Niezły)

Umiejętności:

Znajomośc Pontusu 2 (Dobra)

Strzelanie z muszkietu 2 (Dobre)

Pojedynkowanie się (rapier + sztylet) 1 (Niezły)

Kradzież kieszonkowa 1 (Niezła)

Handel 1 (Niezły)

Ucieczka 1 (Niezły)

Faza 3 to wada. Janek postanawia wybrać wadę, która podkreśli waleczność bohatera, wybiera „Życzenie Śmierci”. Ponieważ bohater wielokrotnie brał udział w walce, ma szansę rozwinąć Strzelanie i Pojedynkowanie się. Janek chciałby podnieść Strzelanie z muszkietu jeszcze raz, ale zawaliłoby to jego piramidę. Ze strzelaniem na poziomie 3 ma 1 umiejętność na poziomie 3, 2 na poziomie 2 i 3 na poziomie 1. Postanawia więc dobrać dwie nowe cechy: Dowodzenie i Jazda Konno. Postać wygląda następująco:

Aspekty:

Pontyjski mieszczanin 1 (Niezły)

Muszkieter 1 (Niezły)

Życzenie Śmierci 1 (Niezły)

Umiejętności:

Strzelanie z muszkietu 3 (Wspaniałe)

Znajomośc Pontusu 2 (Dobra)

Pojedynkowanie się (rapier + sztylet) 2 (Dobre)

Kradzież kieszonkowa 1 (Niezła)

Handel 1 (Niezły)

Ucieczka 1 (Niezły)

Dowodzenie 1 (Niezły)

Jazda Konno 1 (Niezły)

W ostatniej fazie ma wybór. Rozważa zakupienie magicznego miecza, wraz z zwiększeniem pojedynkowania się, dowodzenia i dokupieniem (po rozmowie z Mistrzem Gry) dwóch aspektów miecza: magiczny i niezwykle ostry, aspektu Zabójczo Piękny, z uwodzeniem x2 i kontaktem (dama dworu, kochanka) lub rozwinięcie Muszkietera. Wybiera to trzecie wraz z pojedynkowania się, rusznikarstwa, handlu i uwodzenia. Gdyby wybrał wariant drugi, posiadałby zawsze dwa kontakty. W przypadku ich śmierci w trakcie przygody, na początku następnej sesji odzyskiwał by zaletę w postaci nowego kontaktu.

Finalnie jego postać wygląda następująco.

Aspekty:

Pontyjski mieszczanin 1 (Niezły)

Muszkieter 2 (Dobry)

Życzenie Śmierci 1 (Niezły)

Umiejętności:

Strzelanie z muszkietu 3 (Wspaniałe)

Pojedynkowanie się (rapier + sztylet) 3 (Wspaniałe)

Znajomośc Pontusu 2 (Dobra)

Handel 2 (Dobry)

Kradzież kieszonkowa 1 (Niezła)

Ucieczka 1 (Niezły)

Dowodzenie 1 (Niezły)

Jazda Konno 1 (Niezły)

Rusznikarstwo 1 (Niezły)

Uwodzenie 1 (Niezły)

Advertisement